Cumătră dragă,

În zadar o încercat stuchiţii de Ponta şi Crin să puie beţe-n roate la iniţiativele conducerii de partid şi de stat din umbră prin fel şi fel de mijloace necinstite cum ar fi cutremurări de pămînt şi foraje de şest căci din ce în ce mai multă lume de bună credinţă se mobilizează în beciuri şi înfăptuieşte programe de guvernare unde să fie mulţumit poporu prin pensii alocate şi prin venituri suplimentare cum ar fi cotarea unică de impozitare şi alte mecanisme financiare iar noi de la faţa locului nu prididim să aducem omagiu acestor eroi şi să nu precupeţim nici un efort în direcţia respectivă. Că am uitat să-ţi spun de solidaritatea de la mine din beci unde s-o alăturat alături de mine cumătra lu Giani Peştişor şi adjunctu de la şefu de post proaspăt adus prin deblocare de posturi şi încă cineva care nu ţi-l spun avînd o funcţie importantă la nivel de organizaţie de bază da care precis îl bănuieşti fără să-ţi scriu numele avînd mustăcioară neagră şi lanţ de aur la gît cu minge de fotbal şi cu care trudim împreună la programu local de guvernare din umbră iar acuma ne pregătim să sărbătorim victoria în alegerile prezidenţiale punînd la fermentat nişte licoare de struguri de streaşină şi cîte şi mai cîte bunătăţi aduse de fiecare după puteri şi după pricepere. Căci ieri s-o încheiat la noi în sat alegerile prezidenţiale unde o candidat domnu Falcă, domnu Preduloiu şi o doamnă încreţită noi sperînd la victoria lu domnu Falcă fiind predestinat ca nume să înşface între dinţi toate nedreptăţile produse în ultima vreme şi să le facă zdrenţe însă destinu politic o dictat să iasă preşedinte domnu Preduloiu care aşa cum spunea domnu nostru preşedinte de judeţ care o fost este o nouă stea pe cerul politicii româneşti dintotdeauna şi care chiar dacă azi îl vedem şi nu e mîine îl vom vedea în toată splendoarea lui luminoasă capabilă să orbească toate negurile aşternute peste ţară de stuchiţii de Ponta şi Crin. Iar dacă tot o venit vorba de dînşii nu mă pot abţine să reproduc ce mi-o spus mai înainte cumătra lu Giani Peştişor precum că s-o dat de ştire despre o dezbinare la nivel foarte înalt care va duce la ruperea în două a prieteniei de coaliţie şi deci pur şi simplu aruncarea în aer a tuturor forţelor de coabitare ceea ce este desigur de bun augur nu numai pentru popor da şi pentru siguranţa personală a domnului nostru preşedinte comandant de ţară despre care în ultima vreme se aud cuvinte din ce în ce mai frumoase legate de trecutul istoric dar şi de viitorul optimist care ne aşteaptă. Şi după ce o se ne cinstim cu mustu de rigoare în onoarea acestui viitor vom face împreună nişte rugăciuni compuse special pentru înfăptuirea programului de guvernare din umbră respectiv rugăciunea specială de tevea îmbinată în mod firesc cu rugăciunea specială de cotaţie unică în aşa fel încît cei de faţă respectiv stuchiţii de Ponta şi Crin să nu poată duce la îndeplinire planul diabolic de a sărăci şi mai mult populaţia ţării iar dînşii să toace banii prin concedii cu amantele lor şi nici să nu deie la străini aurul din subsolurile strămoşeşti fapt care-l intenţionează pe faţă aducînd sub diferite pretexte tot felu de exploatatori canadieni şi de alte naţionalităţi. Că şi acuma cu prileju unei sărbători diaboliceşti o chemat un pîlc de americani să-l sărbătorească pe Dracula de la noi din ţară însă de fapt dînşii o venit cu valizele goale şi în timp ce se preface că umblă cu ochii pe sus după duhu acestui domnitor dînşii de fapt scormoneşte pe jos cu nişte beţe anumit fabricate să detecteze aurul din subsoluri iar la prima clipă de neatenţie din partea autorităţilor se pregăteşte să-şi umple acele valize cu aur şi să se ducă gata îmbogăţiţi pe nemuncite. Drept pentru care acuma închei prezenta scrisoare şi te îmbrăţişez cu indignare.

Fiţi sociabili!