Cumătră dragă,

Nu mai este mult şi se apropie din nou acea sărbătoare fără precedent înscrisă cu litere de stejar în calendaru nostru bucovinean şi anume sărbătoarea deasporei noastre româneşti pe plan internaţional şi care o fost precedată de serbarea patrioţilor de la Putna în frunte cu două personaje cu chip de eroi respectiv domnu nostru voevod pămîntean bucovinean Ştefan cel Mare şi Sfînt şi domnu nostru preşedinte pămîntean de judeţ care aşa de bine se potrivesc amîndoi pe frescele memoriei strămoşeşti încît ar trebui gravaţi pentru nemurire pe toate catapeteasmele şi pe toate porţile de intrare la noi în judeţ şi nu numai. Da nici asta nu ne poate produce o bucurie deplină în acest spaţiu bucovineano-pontic deoarece este mereu şi mereu întinată de o atmosferă ostilă survenită de la capitala ţării unde se petrece nişte fapte de neînchipuit legate de parlamentu ţării şi de preşedintele teuton Claps cel teleghidat de interese străine şi antiromâneşti cum ar fi încălcarea în picioare a constituţiei noastre şi chiar săvîrşirea de fapte penale şi antisociale strigătoare la cer cum ar fi retrimiterea în ograda costiţională a tuturor legilor justiţiei şi blocarea lor în acest fel pentru a nu se putea bucura poporu de o justiţie independentă şi ferită de faptele de corupţie la care sîntem supuşi deci cu alte cuvinte acest teuton Claps scufundat în confortu lui costiţional alături de doamna sa sclifosită şi îmbuibată cu proprietăţi imobiliare este clar că nu face decît deservicii de securitate la acest popor de care s-o înstrăinat din ce în ce mai tare şi caută să ne vîndă ţara la nemţii lui puşi pe căpătuială. Că în loc să-ţi descriu acuma o noutate economică de care sîntem binecuvîntaţi cum ar fi descoperirea unor zăcăminte de gaze naturale de şest în subsolu de sub apele Mării Negre de la Costanţa eu trebuie să remarc cu suprindere că dînsu este pe cale să facă la fel ca cu aurul nostru dacic descoperit în subsolu munţilor Carpaţi respectiv să le vîndă şi astea pe doi lei la nişte multi naţionale nemţeşti şi să le extragă de sub apă prin exploatarea omului de către om şi printr-o politică externă vîndută cu dedicaţie în beneficiu statelor paralele care o crescut ca ciupercile după ploaie în toată Europa de est. Şi ţi-ai dat seama desigur după această descriere că în loc să ne bucurăm noi la iarnă de aceste gaze de şest incluse în programu de guvernare şi să ne încălzim locuinţele gratis cu aceste gaze va trebui în continuare să recurgem la lemnele de foc tradiţionale ceea ce poate duce la o defrişare şi mai dramatică a pădurilor noastre seculare ceea ce la rîndu ei poate determina dezechilibrarea climei româneşti producînd aceste inundaţii cu ploi torenţiale şi scurgeri pe versanţi şi dînd naştere în acest fel la codurile portocalii de care ne-am săturat pînă peste cap şi deci ca concluzie sînt de părere că trebuie luat tauru de coarne respectiv acest preşedinte teuton Claps şi trîntit cu capu de toţi pereţii şi suspendat din fruntea ţării printr-un referend de zile mari ca să se înveţe minte şi să ne lase să guvernăm cu forţe proprii şi să ne ducem cu succes la îndeplinire programu de guvernare aşa cum a fost el stabilit de domnu Liviu de la conducerea de partid şi de stat şi de doamna Viorica care acuma cînd îţi scriu această scrisoare vorbeşte pe cale diplomatică cu toţi partenerii noştri strategici în vederea creşterii nivelului nostru de trai cum ar fi majorarea tuturor punctelor de pensii şi a salariilor rămase în urmă în ciuda tuturor creşterilor economice de care avem parte în ultima vreme şi a descoperirilor de zăcăminte subterane de şest din apele Mării Negre despre care s-o auzit tocmai în America şi care acuma iacătă cum s-o transformat într-un fel de măr internaţional a discordiei sau de cui geostrategic a lu Pepelea în loc să ne aşeze la loc de cinste pe harta economică a lumii unde am fost prezenţi chiar şi în vremea tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi de unde ne-o scos cu forţa aceste forţe oculte care acţionează şi în prezent din adîncurile statului subteran ca nişte cîrtiţe nenorocite menite să ne ţină în regim de subdezvoltare pe toate planurile. Însă pînă una-alta noi în Bucovina o să ne bucurăm în continuare de sărbătoarea deasporei iar eu personal am să mă pregătesc să-l primesc între braţele mele deschise pe Ionel a lu Adiasporiţei care de data asta se întoarce în sat să sărbătorească fără nevastă şi fără copii şi deci vom avea parte împreună de clipe istorice de neuitat. Drept pentru care închei cu inima strînsă prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu înfiorare.

Fiţi sociabili!