Cumătră dragă,

M-o tot stăpînit de săptămîna trecută şi pînă acuma frămîntarea generală şi particulară din mine însumi care nu se poate descrie în cuvinte şi de asta nu pot să-ţi explic foarte clar ravagiile care le-o făcut această frămîntare cu nervii şi cu hormonii mei interiori încît aceştia crapă de nerăbdare să răbufnească în exteriorul corpului mai ales pe unde-i strînsă pielea goală datorită chiloţilor şi a sutienului şi care mă întreabă lumea pe uliţă ce-i cu mine în halul în care mă prezint în acest mediu social atîta de controversat în ultima vreme şi din care răzbate un fel de derută socială specifică în mediul rural unde societeta se manifestă altfel decît la oraş fapt care reiese şi din sondajele de opinie publică din ultima vreme în care se arată cît de nefericit este acest popor faţă de popoarele fericite din Europa dar însă ca printr-o minune dumnezeiască mi-am dat seama pe neobservate cum că aceşti sondori de opinie publică nu ştie de fapt nimica în legătură cu poporu român fiind nişte puţoi abia ieşiţi de pe băncile şcolii contemporane unde de fapt nu se face învăţămînt cum era altădată ci un fel de pospăială soră cu indiferenţa socială şi de asta ajunge tineretu nostru să iasă tam-nisam pe străzile capitalei la orice manipulare ivită din partea bozgorului trădător Seoroş pus la rîndu său de capitaliştii americani să destabilizeze patria noastră şi să o scoată la mezat în viitorul apropiat ca să nu mai rămînă nimica dintr-însa pînă la centenarul de o sută de ani iar după aceea să se instaureze alt stat paralel la conducerea societăţii pus de fapt să şteargă cu buretele toate realizările de azi şi de ieri şi de alaltăieri şi de mii de ani încoace fapt anticipat şi intuit foarte bine de acest preşedinte Claps care mai zilele trecute o ieşit să ne rîdă în nas încălecat pe o bicicletă şi care în felul acesta o dat şi un semnal electoral de alegeri în sensu ca să-l votăm tot pe dînsu la anu şi să nu ne luăm după programu de guvernare care în loc să crească banii din buzunarele românilor mai degrabă îi împuţinează de la o zi la alta şi cică avem noroc de domnu guvernator de la bancă care-i mai poate ţine în frîu din inflaţie şi din tendinţa devalorizării ceea ce eu nu cred nici în ruptu capului deoarece banii din buzunaru de la geacă nici n-o crescut da nici n-o scăzut aşa cum zice acest filfizon secondat şi aţîţat la rele de către serviciile secrete actuale. Că de parcă n-ar mai fi pe lumea asta oameni priepuţi să conducă această ţară şi parcă ar fi perit pentru todeauna sămînţa românilor adevăraţi şi patrioţi ceea ce iarăşi este o deziulzie a acestor bozgori nenorociţi care s-o dat de gol ca trădători de neam şi de ţară şi de istorie zilele trecute nefiind de acord cu schimbarea capitalei jidoveşti de la Ana la Caiafa adica cum ar veni să se opună la o ţară democratică şi bogată unde o mers şi doamna Viorica să le spună că nu-i adevărat ce se aude şi noi cu toţii sîntem de acord în unanimitate să primim ajutoarele cuvenite prin pactu de aderare la acest sistem diplomatic respins de toată lumea europeană da foarte îndrăgit de poporul american frate şi prieten cu românu de cînd se ştie el. Adică vezi şi tu cît de complicată-i situaţia şi ecuaţia de faţă şi nu te mira de atîta derutare afişată de mine în spaţiul public şi social aferent pentru că eu de fapt nu vreau decît linişte şi pace înconjurătoare şi să avem parte de o perioadă de linişte mai ales acuma cînd aşteptăm cu sufletu la gură să înceapă Hora Bucovinei unde să ne prindem în joc şi să demonstrăm tuturor unitatea din cuget şi simţiri de care sîntem în stare şi la o adică să demonstrăm tuturor că nu banii din buzunare sînt importanţi pe meleagurile noastre sociale bucovinene ci mai degrabă simţirea noastră aprofundată dar atît de mult timp ţinută închisă la secret prin protocoale de servici care o avut menirea din partea bozgorului de Seoroş şi a teutonului de Claps să ne ascundă în bezna pînă şi trăirile noastre patriotice cele mai intime ca să nu mai spun de acele secrete neştiute de nimeni care le căutăm peste tot şi nu le găsim nicăieri ele fiind ascunse tocmai în detrimentu nostru şi a aspiraţiilor noastre spre bunăstare şi fericire da care s-ar putea să fie ascunse chiar în cutia lu Pandora de sub pat de la mine care n-are voie s-o deschidă decît Ionel a lu Adiasporiţei cînd vine în concediu la vară. Drept care închei cu părere de rău prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu încruntare.

Fiţi sociabili!