Cumătră dragă,

 Ţin să te informez că încă n-am ieşit din răcoarea beciului unde plănuiesc planuri de guvernare la un regim climateric oarecum stabilizat deoarece afară de-acuma se înfăţişează o vreme capricioasă de toamnă cînd nu mai ştii nici cum să te îmbraci şi nici cum să te porţi în general atît în familie cît şi în societate. Şi nu mai pun la socoteală ca argumentaţie care ţi-o aduc această natură a guvernării care se plămădeşte la umbră în sensu că este mult mai sensibilă decît îţi închipui putînd fi tulburată de tot felu de factori subiectivi cum ar fi orice adiere de vînt sau chiar prin căderea unei frunze îngălbenite iar acest lucru se poate reflecta mai tîrziu în legislaturi greşite cum se întîmplă în prezent datorită acestor Ponta şi Crin deci lăsînd ţara pradă tuturor stihiilor economice sau financiare. Ceea ce nu vreau să se întîmple şi cu mine cînd plămădesc aceste legi la răcoarea beciului prin care să asigur un viitor generaţiilor care vor veni căci noi de-acuma sîntem condamnaţi la un regim uselist fără precedent şi fără de scăpare fiind cum se spune o generaţie de sacrificiu. Că eu intrînd în acest beci am adus cu mine toată moştenirea grea iar acuma o cercetez cu răbdare şi cu atenţie pentru a nu repeta neroziile care ne-o întors existenţa pe dos. Şi aicea enumerez prima dată faptele îndreptate împotriva domnului nostru preşedinte comandant de ţară cum ar fi referendu falsificat din care chiar dacă dumnealui o ieşit învingător acuma se dă în vileag o întreagă maşinărie de defăimare spunînd nişte procente exagerate şi prin intermediu trucajelor cu pixeli albaştri se denaturează adevăru şi realitatea înconjurătoare fapt pentru care m-am hotărît să desfiinţez această legislatură a referendului şi în locu ei să pun un sfat a bătrînilor şi a oamenilor muncii care să hotărască privitor la tot ce se întîmplă în sondaje. A doilea lucru la care m-am gîndit să le desfiinţez se referă la mijloacele de informaţie în masă care s-o înmulţit ca ciupercile otrăvitoare după ploaie şi otrăveşte necontenit vizibilitatea noastră internaţională de unde ştii şi tu că vine numai defăimări şi aspecte negative atît privitor la situaţia noastră ca romi dar şi ca hoţi şi ca curvari ceea ce eu nu-s de acord să se mai deie în vileag cu atîta neruşinare de-am ajuns în toate sondajele de rîsu curcilor europene şi mondiale. Iar referitor la sondaje că tot veni vorba de ele eu le-aş interzice ca activităţi subversive ce propagă minciuni de la om la om şi cu ele înroşeşte ecranele de la televizor ca să nu poată dormi poporu să se odihnească în vederea randamentului de a doua zi şi deci munca să fie muncă iar distracţia distracţie cum era mai demult. Şi mai departe decurgînd din aceste aspecte aş interzice munca pînă la epuizarea fizică şi psihologică care face să circule lumea buimacă pe străzi atît în timpu zilei dar mai ales noaptea cînd iese epuizaţi din fabricile multinaţionale şi îi muşcă cîinii de se ajunge la altă defăimare de natură veterinară şi alt scandal internaţional ce învrăjmăşeşte oamenii unii împotriva altora şi de aici se face loc la aranjamente politice de culise lumea nemaifiind atentă la scena politică nici internă nici internaţională şi deci aceşti Ponta şi Crin are spaţiu de manevră să-şi facă mendrele şi să fure la lumina zilei tot ce ne-o mai rămas viabil cum ar fi aurul din subsol şi oxigenul din aer deci mai rău ca pe vremea fanarioţilor. Şi deci aş interzice să se închidă toate aceste portiţe deschise de interesele de grup şi să se facă dreptate pe toată linia de partid în sensu că acest guvern de la umbră la care trudeşte din ce în ce mai mulţi patrioţi în frunte cu domnu Bocu de la guvernarea ţării care o fost să iasă cît mai repede la lumină şi să răsară soarele şi pe uliţa noastră. Drept pentru care închei optimist prezenta scrisoare şi te îmbrăţişez cu încurajare.

Fiţi sociabili!