Cumătră dragă,

Dacă tot m-am hotărît să intru la răcoarea beciului de guvernare din umbră ca să văd cum se vede realitatea înconjurătoare din această perspectivă m-am apucat să scrijelesc pe pereţii beciului nişte schiţe de guvernare definitivă care să rămînă ca inscripţionările celebre din peşterile înaintaşilor noştri ei fiind specialişti în scrierea cu sîngele vărsat pentru independenţa ţării şi deci păstrîndu-se într-o nemurire fără moarte de-a lungu veacurilor. Şi deci pînă acuma am reuşit să scrijelesc mai bine de treizeci de legi de guvernare definitivă şi din păcate nu ţi le pot aşterne şi ţie pe hîrtie fiind o treabă care o las nepoţilor şi strănepoţilor şi nicidecum acestei actualităţi pline de neprevăzut nemaivorbind de interceptările posibile de către poliţia secretă a lu Ponta şi Crin ei văzînd pînă şi inima păsării în zbor pe timp de noapte dapăi aceste programe la care ar vrea să aibă şi dînşii parte ca să le anuleze prin cine ştie ce ordine de urgenţă ori prin cine ştie ce referend unde manipulează opinia publică şi deci să distrugă cu bună intenţie viitoru naţiunii cu tot cu vlăstarele ei cele mai de preţ. În schimb îţi pot descrie în puţine cuvinte o lege fundamentală ca un fel de constituţie la care m-am gîndit unde-i trecută toată moralitatea noastră moştenită cum ar fi respectu faţă de părinţi şi faţă de anumiţi conducători şi faţă de feţele bisericeşti şi respingerea cu toată hotărîrea a practicilor de internet mai ales cu privire la căsătorie şi la destrăbălare ca să nu mai spun de jefuirea intenţionată a bogăţiilor subsolice sau pătrunderea drogurilor în rîndu tineretului cu care nu-s de acord nici măcar ca ţigări sau ca băutură cu alte cuvinte păstrarea nealterată a purităţii sufleteşti de la mic la mare şi de unde să rezulte un climat de muncă fără şomeri şi fără descreştere economică. Şi mă opresc aicea deoarece prin pereţii beciului se aude din cînd în cînd cîte o undă seismică de cutremur fiind ca o prevestire a acestei guvernări care o să vină în sfîrşit prin oamenii ce trudeşte la dînsa în frunte cu domnu Bocu de la guvernarea ţării care o fost şi cu toţi miniştrii minunaţi conduşi de doamna Elena de la turismu naţional şi internaţional iar la toate acestea eu nădăjduiesc să se pună şi partea mea de contribuţie legislativă deci avînd şi eu dreptu măcar o dată în viaţă să ajung la factorii de decizie măcar ca ministră a legislativului şi atuncea să vezi cîtă ordine şi regulă am să pun în justiţia generală de-o să se minuneze toate comisiile europene de resort iar noi o să putem ieşi cu fruntea sus din aceste subterane unde se plămădeşte viitoru. Că acest viitor nu-i deloc întîmplător şi seamănă de multe ori cu trecutu nostru îndepărtat cum ar fi epocile neolitice din care se extrage toată înţelepciunea prezentă şi viitoare fapt relatat chiar de un archeolog care m-o vizitat noaptea trecută ajungînd la mine prin săpături succesive şi foarte ştiinţifice şi dînd de mine acolo în beci m-o declarat cea mai mare descoperire neolitică din toate timpurile fiind conservată din cap pînă în picioare şi avînd şi urme de viaţă în organism ceea ce la dînşii nu s-o mai pomenit iar de aici şi concluzia că atît viitorul neolitic cît şi trecutu neolitic se îngemănează într-un singur prezent dar de care-şi bate joc din păcate acest Ponta şi acest Crin prin nesocotirea tratatelor de coabitare cu domnu nostru preşedinte comandant de ţară. Că în timp ce-mi lua probe de conţinut ştiinţific din toate părţile corpului acest archeolog mi-o şoptit nişte vorbe atîta de tainice şi de pline de subînţelesuri încît am devenit foarte îngrijorată cu privire la soarta noastră în general şi în particular şi acuma mi-i şi frică să-ţi relatez acele şoapte ca nu cumva să se îndeplinească. Deci lăsînd toate astea să fie ca o enigmă închei aici prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu înfrigurare.

Fiţi sociabili!