Cumătră dragă,

Brusc deodată mi s-o risipit întristarea şi îngrijorarea din scrisoarea de săptămîna trecută care ţi-am zis cum ne afectează atît concepţia despre lume şi viaţă a americanilor speriaţi de coreeni şi care s-o dovedit că se teme mai nou chiar şi de nişte uragane nevinovate care circulă cu viteză prin atmosferă viteză care nici dînsa nu-i aşa de mare în comparaţie cu viteza cu care o mers maşinile venite din deaspora pe la noi prin sat ca urmare a chemării de hai în Bucovina iniţiată de domnu nostru preşedinte de judeţ ca dovadă şi accidentele din ultima vreme pe fondu acestei viteze de croazieră sancţionate atît de poliţia locală prin amenzi usturătoare dar cît şi de Dumnezeu prin numărul de morţi şi răniţi. Şi ca să nu te mai ţin pe jăratec iată şi de ce mi s-o risipit toate întristările şi îngrijorările care te-o făcut curioasă în prima parte a scrisorii de faţă şi anume faptu că s-o pus la punct o reţea de şosele de centură internaţională care o să ne lege în sfîrşit de lumea internaţională din juru nostru cum ar fi Ucraina şi Polonia şi Bulgaria dar mai puţin Ungaria care sapă în continuare la rădăcina istoriei noastre şi ne interzice de la fel de fel de reuniuni mondiale de impact economic şi strategic fapt care nu-i împiedică însă pe domnii de la conducerea de partid şi de stat să aibă grijă în continuare de tineretu nostru care reprezintă cu adevărat viitoru acestei ţări şi care o primit în ultima vreme o serie de autorizaţii de funcţionare contra incendiilor cu prileju începerii anului de învăţămînt dar şi o serie de noi manuale şcolare cum ar fi manualu de educaţie fizică şi sport sau manualu de compendiu digital pentru clasa a cincia din care se poate învăţa chiar şi fără profesor pînă la adînci bătrîneţi ca să nu mai spun de rectificările bugetare prin care şcolarii actuali primeşte de-acuma în fiecare zi bani pentru a prinde curaj să consume fructe şi legume din livezile şi grădinile părinţilor la care se adaugă laptele şi cornurile tradiţionale venite în mod tradiţional de la bugetu de stat dar şi unele mese calde la unele şcoli din mediu rural care se consumă ca atare cu lingura şi cu furculiţa de faţă cu educatorii şi profesorii de la clasă ceea ce ne situează pe primele locuri în Europa alături de creşterea economică care n-o reuşit-o nimenea pînă acuma şi care se înscrie ca un record mondial de natură să impresioneze comunitatea europeană mai puţin pe nenorociţii de bozgori din Ungaria care aşa cum îţi ziceam sapă necontenit la temelia poporului nostru şi a limbii noastre române avînd drept scop să o scoată definitiv din manualele şcolare ceea ce n-o să se întîmple în vecii vecilor datorită patriotismului nostru de neclintit. Iar acuma mă întrerup din această relatare fiindcă tocma am auzit un vîjîit deasupra capului şi cînd am ieşit pe prispă să văd care-i treaba am detectat cu mare mirare o rachetă balistică coreeană trecînd pe deasupra satului nostru şi care se îndrepta vertiginos spre arhipelagu nipon a Japoniei ceea ce o stîrnit pe loc un val de indignare în rîndu consătenilor mei şi care fără să intre în alertă ca restu lumii s-o apucat imediat să condamne în unanimitate acest atentat la securitatea naţiunilor unite dar şi a Bucovinei noastre pledînd pentru o lume ospitalieră în care să se împletească în mod armonios şoselele de centură cu coridoarele şi cu autostradele făcînd loc pe marginea lor la culegătorii de ciuperci de pădure care sare în întîmpinarea turiştilor cu aceste produse ecologiste şi unice în peisaju nostru bucovinean. Şi acuma trebuie să mă opresc din scrisoare că iarăşi aud un vîjîit în atmosferă şi mă duc afară să supraveghez spaţiul aerian ca nu cumva să se întîmple vreo catastrofă nucleară drept pentru care rămîne continuarea pentru săptămîna viitoare şi deci te îmbrăţişez iarăşi cu îngrijorare.

Fiţi sociabili!