Cumătră dragă,

M-o cam luat gura pe dinainte săptămîna trecută şi de pocită ce-s la această gură spurcată am apucat să prevestesc mai în glumă mai în serios cum că nu mai urmează decît desfiinţarea neamului nostru de bucovineni da asta am zis-o numa în şagă şi de amoru artei literare prin care înfrumuseţez aceste scrisori ca să te bucuri din toată inima. Şi cînd colo ce să vezi de să nu crezi că îndată ce am trimis scrisoarea pe care mai bine o rupeam în fărîmiţe aflu cu uimire stupefiantă cum se zice acuma mai nou că domnu nostru preşedinte de judeţ actual vrea să ne trimeată la muncă în ţara cazacilor care în construcţii care la munca cîmpului care la autostrade şi va să zică în loc să facă locuri de muncă prin aceste împrejurimi binecuvîntate de Dumnezeu dumnealui ca să-i spun aşa în batjocură ne oferă de gata ca sclavi pe piaţa muncii da nu ca nişte sclavi civilizaţi cum se poartă acuma ci ca nişte sclavi neştiutori de carte că de unde să ştii tu a citi în limba căzăcească să afli constituţia respectivă prin care să te aperi de drepturi inclusiv de dreptu la muncă ca să nu mai spun de dreptu la opinie şi la libertatea cuvîntului care nici pe ăsta dacă nu-l ştii nu-l poţi pronunţa şi apare o bîlbîială pe piaţa muncii de se poate ajunge la greve îngrozitoare şi chiar la revoluţii cu terorişti. Însă ce să mă mai mir de asemenea fapte cînd acest preşedinte de judeţ o plecat fără ştirea noastră şi fără să întrebe pe nimeni la aceşti japonezi corciţi care seamănă cu nişte coreeni necivilizaţi care nici n-o auzit neam de neamu lor de ceea ce înseamnă o gospodărie pe cinste cu trei patru odăi măcar şi cu tot restu cum ar fi grajduri şi coteţe şi pomăt şi livadă şi plasticuri solare pentru legume dînşii ducîndu-şi traiu în nişte corturi de cîrpe şi stînd laolaltă cu caprele lor şi cu oile şi cu măgarii ca pe vremea Mîntuitorului şi care dacă vede o maşină în zare se minunează ca în faţa la a opta minune a lumii. Deci acest aşa-zis conducător de judeţ poate că se duce acolo mai ales după ce o păţit ruşinea de la Hora Bucovinei cînd n-o ştiut nimica-nimicuţa despre tradiţiile noastre milenare da nici măcar să puie mîna pe o oaie s-o mulgă gospodăreşte care este prima ocupaţie de mii de ani a poporului nostru ajunsă la loc de cinste între monumentele unescoului mondial şi deci s-o dus acolo să înveţe ca meditaţie de la cazacii aceia corciţi cum se mulge nişte biete animale şi pe urmă să se întoarcă şi să se deie zmeu pe meleagurile noastre da-ţi spun eu că asta n-o să-l ajute cu nimica dat fiind exemplu care l-o dat ani de-a rîndu domnu nostru preşedinte de judeţ care o fost şi care punea bărbăteşte mîna pe oaie şi n-o lăsa pînă nu bătea recordu absolut la concursu de muls ca să nu mai zic de însuşi domnu nostru preşedinte comandant de ţară venit special cu helicopteru la Hora Bucovinei să mulgă oi ca exemplu personal în faţa naţiunii şi care ca dovadă o rămas în istorie prin scrisu pe munte cu oile în semn de aducere aminte pentru urmaşii noştri alături de Ştefan ce Mare şi de alţi domnitori vestiţi care unii se pierde atît în negura istoriei iar alţii mai nou se pierde în noaptea muzeelor ce adăposteşte aceste mărturii de credinţă şi de vrednicie bucovineană. Şi aşadar eu la etatea care mă aflu n-o să mă clintesc nici în ruptu capului să mă duc să pun bazele culturale la acest popor migrator şi nici pe tine nu te sfătuiesc să pui botu la nişte promisiuni deşarte da nici pe nepoţii noştri nu-i îndemn la aşa ceva care-s cu gîndu la ducă oriunde vede cu ochii şi deci iată încă un prilej să mă plîng atît cu lacrimi cît şi în sufletu meu de aceste nenorociri care ne aşteaptă de aici încolo cu asemenea conducători, drept pentru care încă odată îţi repet să bagi de seamă la vorbele mele şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu înfrigurare.

Fiţi sociabili!