Cumătră dragă,

Mă grăbesc să încep dar şi să termin prezenta scrisoare din cauza aglomeraţiei care s-o abătut asupra satului nostru şi care constă atît din activităţi tradiţionale de bază cît şi din activităţi noi-nouţe ivite la orizontu turistic a cunoaşterii noastre regionale de nord-est încît acuma-s cu mintea foarte împrăştiată şi deci precis ai să mă scuzi pentru învălmăşeala ideilor care rezultă din prezentele rînduri de faţă. Prima şi prima dată vreau să-i redau chiotu meu de bucurie care mi s-o ivit în glas cînd am aflat că s-o încununat cu bine festivalul ştefanian cel mare şi sfînt derulat cu mare fast medieval suprapus peste pelerinajele de închinare la mormîntu acestui mare om de stat şi de oşti care o apărat creştinismu la aceste porţi ale orientului mijlociu dar care însă nu-şi merită nici acuma soarta fiind depăşit de nişte persoane sfinte fără fapte de vitejie pe cîmpiile de luptă dar care în schimb beneficiază de acele moaşte puse la dispoziţie şi aşezate la temelia istoriei sau în lădiţe şi racle adecvate ceea ce nu se întîmplă cu marele nostru domnitor care nu beneficiază de aceste moaşte şi deci în felul acesta se aduce prejudicii turistice nebănuite acestui prezent glorios şi din ce în ce mai vizibil pe plan naţional şi internaţional.De asta am o undă de întristare în suflet şi chiar o îndoială cu privire la factorii de răspundere turistică din Bucovina noastră dragă cum de nu s-o gîndit să găsească în toată lumea asta largă măcar un oscior de la deget sau de la picior dacă nu chiar osul de la mîna dreaptă a marelui domnitor cu care o mînuit sabia lui vitejească în luptele cu duşmanii poporului şi este de necrezut că ne lipseşte chiar aceste vestigii de moaşte chiar acuma cînd satul nostru o ajuns primu pe judeţ şi mai departe primu pe ţară şi chiar primu pe minister prin faptu că o cîştigat aproape o sută de puncte la marele concurs de destinaţii europene de excelenţă iar dacă făcea contestaţie ca la bacaloreat sînt sigură că cîştiga chiar şi o sută de puncte cu nota zece pe linie la acest capitol şi eram şi noi remarcaţi ca cultură tangabilă mondială cum este şi cultura la diferite popoare de renume mondial despre care vedem la televizor la teleenciclopedie sau la fel de fel de concerte şi concursuri de frumuseţe ca să nu mai vorbesc de cultura culinară tangabilă unde la ei se mănîncă nenumărate scîrboşenii cu melci şi cu raci şi cu viermi pe cînd la noi se mănîncă sănătos direct din ceafa porcului sau se degustă diferite varietăţi de sarmale tangabile care le împarte domnu nostru primar pe degeabala pelerinii veniţi să cinstească moaştele de care nu ducem lipsă şi de asta zic că este foarte anapoda că nu există printre ele şi moaştele marelui nostru domnitor Ştefan cel Mare care trebuie neapărat băgat ca prioritate în pilonul trei sau patru de finanţare europeană unde este şef regional principal chiar domnu nostru preşedinte de judeţ şi ar fi păcat să nu profite de această idee cînd împarte banii pe categorii de cultură şi să ne bage mai în faţă cînd este vorba de priorităţi. Că s-ar putea chiar înfiinţa cu acest prilej un concurs sau un festival bucovinean de căutat moaştele domnitorului Ştefan cel Mare la care să fie invitaţi toţi turiştii din lumea largă iar pe urmă filmînd toată această aventură a cunoaşterii să se facă şi un film de cultură tangabilă bucovineană care să facă furouri pe internet la toate adresele turistice posibile iar din banii rezultaţi din această dezvoltare turistică şi culturală tangabilă să se cumpere investiţii şi locuri de muncă pentru deasporenii plecaţi la muncă în străinătate în aşa fel încît ei să se întoarcă şi să investească în afaceri tangabile de succes pe aceste meleaguri şi în felul ăsta să revină la mine Gion a lu Adiasporiţei de care mi-i tare dor să-l am lîngă mine la bine şi la rău şi nu numai în luna deasporei care începe peste cîteva zile. Drept pentru care închei prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu deasporare.

Fiţi sociabili!