Cumătră dragă,

Iacătă că ca un făcut se tot succede unu după altu eveniment după eveniment din superba noastră cultură bucovineană îngînată de glasul de buciume cîntînd cu jale pe dealuri şi slăvită de conducătorii noştri din prezent căci aceste evenimente o fost scoase la iveală de curînd din somnu cel de moarte în care le îngropase conducătorii noştri din trecut care acuma iarăşi o pus stăpînire pe guvernare şi vrea să bage ţara în faliment şi de asta pînă şi păsările cîntătoare în frunte cu cucu nostru bucovinean o luat drumul pribegiei în aşteptarea unor vremuri mai bune care se anunţă la orizontu cunoaşterii şi deci cum îţi spuneam acuma se derulează aceste evenimente de cultură şi simţire care se va înscrie cu litere de aur în memoria pămîntului strămoşesc.Căci trecînd ecourile încîntătoare a horei bucovinene despre care ţi-am relatat pe larg şi plecînd şi americanii pe la casele lor cu promisiunea că se vor întoarce costumaţi în turişti de trei şi patru stele noi între timp continuăm să înşirăm mărgăritare în salba culturii locale ca să arătăm lumii întregi că sîntem talentaţi pe multiple planuri respectiv pe planu tradiţional a muzicii populare cît şi pe planu cult a muzicii sinfonice în acest sens avînd rădăcini bine înfipte în istorie cum ar fi acest Ciprian Porumbescu de care s-o auzit de la un capăt în altu a mapamondului pămîntesc ca creator neîntrecut a baladei care-i poartă numele şi care o avut de suferit de pe urma acestei capodopere plătind cu viaţa alături de alţi artişti şi scriitori apartenenţa la Bucovina noastră şi afirmînd ca nimeni alţii patriotismu decare o fost înflăcăraţi pînă la sacrificiu suprem. Că şi acuma lăcrimez deasupra acestei scrisori cînd îmi vine în minte cum se giugiulea pe furiş acest Ciprian Porumbescu prin luncile de la Stupca cu una Berta neştiind săracu de ce-i în stare o astfel de muiere de altă credinţă decît credinţa lui strămoşească şi deci producînd în sufletu lui o sfîşiere de nedescris în cuvinte pe care o transpus-o mai pe urmă pe note muzicale în balada care-i poartă numele care la rîndu ei i-o produs alte suferinţe prin arestarea lui preventivă şi nedreaptă de către procurorii DNA din acea vreme şi întemniţarea lui şi a sufletului bucovinean care-i bătea în piept în temniţele austriace de la Cernăuţi unde o şi prins tuberculoză la plămîni care i-o cauzat pînă la urmă stingerea prin deces cum s-o întîmplat de altfel şi cu alţi feciori de ispravă a acestui ţinut binecuvîntat de domnitoru de la Putna precum poetu naţional Mihai Eminescu şi mulţi alţii înscrişi şi ei cu litere de aur. Şi de asta îţi scriu eu această scrisoare din prezent ca să ridici şi tu în slavă aceste personalităţi şi să fii mîndră de locurile tale natale în care se înşiră acuma eveniment după eveniment iar zilele astea are loc o mare sărbătoare sinfonică atît în cetatea lu Ştefan cel Mare cît şi acasă la marele nostru compozitor a baladei şi a ziarului local care-i poartă numele mai precis are loc mai multe concerte sinfonice de muzică populară şi de muzică folclorică ca acompaniament la diferite jocuri populare de pe la noi şi la diferiţi cîntăreţi frumos îmbrăcaţi cu bondiţe de jderi care coincide în mod fericit cu vacanţa de primăvară a bugetarilor dar şi cu inaugurarea unor zboruri internaţionale pe aeroportu care poartă numele marelui domnitor ceea ce poate ar trebui să poarte şi al doilea nume de crai nou după opera sinfonică cu acelaşi nume cu ziarul nostru local în care scrie îndemnuri culturale nemuritoare domnu nostru preşedinte de judeţ. Şi ca să mă rup de cele relatate mai înainte dar să rămîn totuşi în aceleaşi acorduri îmi exprim părerea că ar trebui să înfiinţăm cu acest prilej aniversar un imn internaţional sinfonic bazat pe balada cu acelaşi nume interpretat de o formaţie sinfonică de fluieraşi îmbrăcaţi în bondiţe de jderi cu care să rupem gura Uniunii Europene. Drept pentru care închei fericită prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu încîntare.

Fiţi sociabili!