Cumătră dragă,

Te anunţ că eu n-am renunţat nici acuma să mă lupt pentru viaţă pe raza localităţii noastre unde de altfel majoritatea cetăţenilor şi femeilor de pe stradă şi din casele oamenilor o uitat în mod nemeritat şi nejustificat de această revendicare fundamentală dată de drepturile omului şi s-o întors la îndeletnicirile lor mizerabile şi fără orizont de cunoaştere ca să nu mai spun că o dat peste dînşii această febră de dinainte de Sfintele sărbători de Paşti care i-o mînat cu mic cu mare prin magazinele multenaţionale ca să se aprovizioneze cu sumedenie de otrăvuri trimese de Europa din gunoaiele lor reşapate iar noi de Sfintele sărbători de Paşti ne-am îmbuibat cu ele şi acuma ne doare burta şi intestinele iar pe alţii îi doare capu de pe urma poşircilor multenaţionale trimese sub formă de vin şi de bere da care de fapt sînt scursuri din ţevile lor de eşapament şi ţi se urcă direct la creieru mare unde produce ravagii şi te face din om neom. Şi ca să-ţi dau cîteva exemple nu-ţi menţionez decît vreo două accidente groaznice cu ciocniri frontale pe caroasbil de unde o rezultat atît morţi şi răniţi cît şi o sumedenie de amenzi nemeritate care bieţii oameni le plăteşte cu bună credinţă dar însă fondurile sînt de fapt direcţionate în mod intenţionat către fondu internaţional monetar şi împărţite pe urmă sub formă de şpagă cu care dînşi iarăşi produce sumedenie de gunoaie fără să plătească nici un impozit pe profit şi pe gospodărie fiindcă sînt sigură că aceste gunoaie nu se produce în fabrici autorizate ci în gospodăriile lor insalubre şi ilegale de unde şi aceste crize financiare care zguduie spaţiul european şi duce la răsturnări de situaţii pînă la limita catastrofei cum ar fi şi situaţia turcească destul de scandaloasă da care are dreptate să pună la punct forţele reacţionare dedate la lovituri de stat şi la alte mizerii diplomatice cu răsunet peste oceane şi mări de unde şi inervarea lu Mec Donald Tramp în contra emigranţilor şi a chinezilor în general deci cu alte cuvinte este pe plan mondial o situaţie soră cu războiu nuclear deja anunţat de o babă prevestitoare din ţara vecină şi confirmată de ştirile de pe internet. Şi în aceste condiţii cumătră dragă cum să-ţi mai ardă să te bucuri de Lumina Învierii şi să ai liniştea sufletească atît de necesară în acestă perioadă plină de urări de sănătate şi pace în suflet decît dacă trăieşti în acesată zonă binecuvîntată cu plaiuri de legendă bucovineană unde s-o păstrat pînă la exactitate toate tradiţiile din moşi-strămoşi şi unde oamenii vorbeşte în continuare în dulcele grai bucovinean poftindu-te în ospeţie şi dezvoltînd un turism de calitate excepţională îmbrăcat în poveştile şi snoavele depănate la gura sobei cu lemne şi vestit prin serbări populare care-l cinstesc pe marele domnitor Ştefan cel Mare atît datorită vitejiei sale cît şi datorită la şcolile superioare înfiinţate pe vremea lui în satele şi oraşele de la noi şi unde se mai păstrează şi astăzi aceste urme şi mărturii de învăţătură prin şcolile generale din prezent cinstind în continuare vremurile de demult pline de eroism împotriva turcilor şi tătarilor şi se vorbeşte necontenit despre tradiţiile şi obiceiurile nemuritoare îmbrăcate în strai tradiţional cu motive bucovinene pe care le regăseşti pretutindeni de la cîntecul cucului pînă la altiţele cămeşilor sau pe coaja oului încondeiat cu migală şi măiestrie prilej cu care de fiecare dată este loc de mai bine. Iar în sprijinul acestor gînduri îţi aduc mărturie serbarea de Paşti de pe toloacă la noi unde s-o prezentat ultimele noutăţi în materie de închistrit ouă în acompaniament de toacă şi de clopote şi s-o ciocnit într-o veselie aceste ouă spre încîntarea turiştilor veniţi din comuna vecină să cinstească un pahar de rachiu cu noi ca să ne bucurăm împreună de măririle de salarii la salariaţi şi de măririle puctelor de pensionare la pensionari şi de măririle de alocaţii la copii. Drept pentru care închei optimistă prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu iluminare.

Fiţi sociabili!