Cumătră dragă,

Încă n-am văzut-o pe prima noastră doamnă Carmen îmbrăcată în trusoaiele trimise de noi care mă aşteptam să se arate de ziua noastră internaţională a femeilor purtînd cu mîndrie portu nostru bucovinean pe meleagurile capitalei deşi m-am uitat la toate televizoarele posibile de la noi din sat iar dînsa n-o apărut nicăieri nici îmbrăcată nici dezbrăcată ceea ce ori n-o primit la timp ajutoarele noastre vestimentare ori o primit şi de la dînsa din sat un port popular săsesc sărăcăcios şi după ce s-o îmbrăcat cu dînsu şi-o dat seama că-i de toată ruşinea şi nici măcar nu reprezintă poporu român aşa că n-o mai apărut nicăieri şi l-o rugat pe domnu preşedinte păstor să facă un referend unde să se stabilească precis care haine să purtăm la ocazie şi care haine să purtăm la lucru findcă altfel se poate trezi cu manifestaţii la poartă prilej cu care se strigă să iasă afară javra ordinară dînşii neavînd de fapt nici un cîine în ogradă şi deci fiind o manipulare grosolană a democraţiei.
Şi dacă tot ţi-am pomenit de sărbătoarea noastră internaţională din sat nu trebuie să uit să-ţi aduc aminte că şi în acest an ne-o întîmpinat pe uliţele proaspăt bătătorite şefu nostru de post dotat cu mari buchete de flori de primăvară precum ghiocei şi zambile şi lalele care ne oferea cîte una însoţită de sfaturi de siguranţă în traficu rutier de pe uliţele noastre proaspăt bătătorite unde datorită la acest fapt o crescut viteza de circulaţie a căruţelor şi bicicletelor ceea ce duce la mai multe accidentări ca de obicei soldate cu căzături sau cu oişte-n garduri producînd aşadar daune colaterale şi personale mai multe cu treizeci la sută faţă de anul precedent cînd din cauza glodului se înregistra mai ales alunecări de picioare soldate cu căzături în cur prin băltoace ceea ce nu necesita spitalizare şi nici resucitare din partea asistentei medicale care fie vorba-ntre noi este şi dînsa femeie şi are tot dreptu să se bucure de această sărbătoare internaţională a zilei femeii de pretutindeni şi deci şi de la noi din sat. Cît despre mine pe plan personal nu-ţi ascund faptu că o fost cea mai fericită zi din anul acesta deoarece nici n-o fost nevoie să ies pe uliţă că m-am trezit pe la orele amiezii cu şefu de post chiar la mine în casă dotat cu toate florile rămase şi intrînd el în vorbă cu mine pe această temă a femeilor de pretutindeni mi-o declarat sub jurămînt că mă iubeşte necontenit din ziua cînd m-o văzut
prima dată depunînd pe chestia asta la picioarele mele toate aceste flori olandeze şi helveţiene culese prin confiscare de la precupeţii de la piaţă şi propunînd în subsidiar să ne bucurăm împreună ca guguştiucii de această intimitate oferită de marea sărbătoare fără să afle nevastă-sa care în momentele respective făcea la căminu cultural o manifestaţie de solidaritate cu femeile abuzate de bărbaţii lor cu pumnii şi cu picioarele-n gură în aşa fel ca să nu mai existe asemenea abuzări în contra naturii feminine şi să se instaureze un climat de respect şi tandreţe în toate familiile formate din bărbat şi femeie şi copii şi animalele domestice de pe lîngă casa omului ceea ce n-ar fi rău să se întîmple şi să ne lase pe noi doi să ne bucurăm de intimitate ca doi guguştiuci şturlubatici căci dacă te gîndeşti bine prin felul acesta de a fi nu aducem atingere nici la constituţie fiind constituiţi în bărbat şi femeie şi nici la democraţie fiind beneficiari de libertatea de exprimare şi deci mai departe nu-ţi mai pot descrie ce s-o întîmplat între noi pînă către seară cînd s-o isprăvit această minunată zi şi s-o lăsat întunericul serii iar dînsu o trebuit să iasă în patrulare pentru a preveni faptele antisociale de beţie care este inerentă pe aceste meleaguri de legendă şi deci acuma eu trebuie să închei această scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu epuizare.

Fiţi sociabili!