Cumătră dragă,

Orice-ai spune şi tu şi orice-ar spune şi lumea pe uliţă eu sînt cuprinsă de o mîndrie fără margini după venirea la noi în sat a domnului nostru preşedinte comandant de ţară care o fost şi care pînă la acest prilej l-am aşteptat în zadar de nenumărate ori şi odată era cît pe ce să vină cu adevărat cînd o vrut să boteze împreună cu doamna Elena de la turismu naţional şi internaţional o fîntînă artezanală din centru comunei pe bani europeni da care s-o răzgîndit în ultima clipă fiind chemaţi amîndoi la capitala ţării pentru urgenţe de partid şi de stat dar însă fîntîna o rămas ca mărturie şi în zilele noastre fiind înscripţionată în fiecare an cu diferite slogane şi desene spontane de către cetăţenii noştri care stă rezemaţi de dînsa cînd aşteaptă microbuzu să meargă la judeţ sau unde are ei treabă fiind în acelaşi timp şi cu finalitate practică contra incendiilor căci are unde arunca mucurile de ţigară în băltoaca care s-o adunat spontan înăuntru de la ploi şi deci acuma toată lumea cînd se uită la dînsa îşi aduce aminte pe loc de domnu nostru preşedinte comandant de ţară care o fost chiar dacă nu l-o cunoscut din vedere sau nu l-o urmărit la televizor fiind cazuri sociale care nici în zilele noastre nu are televizor în casă din cauza pesediştilor care n-o fost în stare să facă nici un fel de investiţii şi o lăsat multă lume în pragul sărăciei şi cu buzele umflate iar acuma vine şi promite marea cu sarea ceea ce-i prea tîrziu fiind lămuriţi deja cu toţii prin mesajele domnului Nicuşor Salvator că aceste vorbe în vînt nu sînt decît expresia corupţiei de care dă dovadă clasa politică în vigoare şi care o ajuns la desperare în urma sondajelor lansate de oamenii de bine din partidu domnului Nicuşor Salvator prin care pesediştii o coborît într-un hal fără de hal şi s-o situat şi ei aproape de peneliştii scoabei de Ghiorghiu Dej şi deci nu ne mai rămîne decît să votăm cu aceşti candidaţi a lu Nicuşor Salvator căci dacă Doamne fereşte am vota cu alţii s-ar alege praf şi pulbere de indentitatea noastră naţională şi internaţională chiar acuma în pragul marii sărbători naţionale cînd se cuvine să ne aşezăm cu toţii sub acelaşi steag şi să ne aducem prinos de recunoştinţă către eroii acestui neam care o scos la iveală toate valorile istorice descrise în cărţile de istorie şi toate valorile literare descrise în cărţile de literatură şi cu această ocazie să ne gîndim oleacă şi la fraţii noştri de peste Prut cum stă şi suspină şi sughiţă gîndindu-se şi ei la aceiaşi eroi sau la fraţii noştri bucovineni de dincolo de fîşia verde care stă şi ei şi tremură de frig pe la vamă gîndindu-se la vremurile de altădată cînd se putea trece fără controale vamale şi se putea transporta mărfurile fără atîtea controale şi confiscări şi urmăriri şi chiar la domnu nostru preşedinte comandant de ţară care o fost şi care s-o făcut preventiv cetăţean în toate aceste ţări surori ca la o adică şi la un moment potrivit să se intituleze preşedinte comandat suprem peste toate aceste ţări şi să înfăptuiască o unire mai mare decît înaintaşii lui ceea ce eu m-am hotărît să votez cu dînsu pe chestia asta şi dacă cu vitejia lui neînfricată reuşeşte să-l doboare pe Ciocioloş ăsta de pe platformă eu chiar în ziua aceea mă pocăiesc de toate păcatele înfăptuite cu fapta şi cu gîndu şi mă înscriu în oastea lui ca să mutăm iarăşi la loc sărbătoarea naţională aşa cum o fost la 23 august pe timp de vară şi nu ca acuma cînd îţi curge mucii din cauza frigului pe faldurile tricolore dînd apă la moară la uniunea europeană să ne caracterizeze ca ţigani cerşetori de valori euroatlantice cînd de fapt aceste valori o fost smulse chiar de pe aceste meleaguri pe vremea fanarioţilor şi a turcilor care ne-o pîrjolit comorile şi ne-o furat independenţa. Şi mai am nădejde că acest Nicuşor Salvator o să deie mînă de la mînă cu domnu nostru preşedinte comandant de ţară care o fost şi printr-un referend pe calea telefoanelor de socializare o să ne scape de corupţia asta înfiorătoare ceea ce dacă se întîmplă treaba asta eu mă angajez să mă arunc în pielea goală în fîntîna artezanală din centrul comunei noastre indiferent de starea meteorologică de afară. Drept care închei aici prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu fremătare.

Fiţi sociabili!