Cumătră dragă,

N-am apucat să insistez mai mult în scrisoarea trecută despre moartea îndurerată şi intempestivă a regelui intitulat a romilor noştri care s-o produs într-un moment de cumpănă strigător la cer căci dînsu prin această moarte eroică o tras de fapt un semnal de alarmă asupra naţiunii noastre în întregime ca dovadă şi prezentarea îndoliată a domnului nostru preşedinte comandant de ţară la acest funerarii de doliu naţional vrînd să spună cu alte cuvinte unde ne-o adus nesăbuinţa conducătorilor actuali prin intitularea lor neruşinată la conducerea ţării respectiv a lu Ponta urmînd să vină la rînd şi acolitu lui pe nume Antonescu. Iar pe plan local în satu nostru se simte din plin această criză morală şi se aude mereu ţiuitu de la semnalu de alarmă tras de regele respectiv vrînd să vestească vremuri din ce în ce mai grele decît acuma cînd nici tu iarăşi n-ai reuşit să ajungi acasă în vacanţa de vară şi asta sînt sigură că s-o tras şi datorită la situaţia descrisă de mine în toate scrisorile şi tu precis că n-ai avut acest curaj de a te confrunta cu realitatea patriotică de pe meleagurile noastre natale unde sîntem nevoiţi să convieţuim în continuare ca vai de capu nostru. Şi în această situaţie globală în care sîntem incluşi fără voie se mai găseşte din cînd în cînd cîte un om între oameni vrînd să reîntoarcă din drum vremurile de altădată respectiv realitatea economică şi socială de dinainte de revoluţie cum ar fi întreprinderile industriale puse la pămînt în ultima vreme şi toate combinatele care era mîndria locală a locuitorilor acestui judeţ şi să reînvie cu alte cuvinte bunăstarea materială şi spirituală după care tînjim cu toţii. Iar în acest sens omul respectiv pe nume domnu primar de metropolă culturală de la Suceava se străduieşte din răsputeri să puie la loc aceste întreprinderi şi combinate dar neavînd loc din cauza magazinelor construite de rechinii oamenilor deştepţi din ultima vreme este nevoit să sacrifice un parc de la capitala de judeţ şi să construiască acolo acele combinate jefuite de capitalişti pentru a da iarăşi posibilitatea de dezvoltare a pieţei de muncă şi să aibă copiii şi nepoţii noştri locuri de muncă sigure contribuind astfel la importul şi exportul economiei româneşti autohtone şi mondiale în acelaşi timp care dacă ne urmează acest exemplu toate ţările vecine şi prietene poate să ajungă împreună cu noi iarăşi la planurile cincinale de altădată. Că uite cum o trecut pe neobservate şi sărbătoarea de 23 august prin care am scăpat de jugu fascist de care nu-şi mai aduce nimeni aminte uitînd de vitejia ostaşilor noştri şi de eroica noastră clasă muncitoare şi dacă n-ar fi nici domnu nostru preşedinte comandant de ţară să ne aducă aminte de această pagină de istorie nimănui nu i-ar păsa dintre aceşti golani suiţi la conducerea de partid şi de stat în frunte cu acest Ponta şi deci tot trecutu nostru glorios s-ar pierde în negurile istoriei zbuciumate. Însă domnu nostru preşedinte comandant de ţară nu pridideşte să-şi aducă aminte an de an de evenimentele respective şi mai presus de toate să ne atragă atenţia asupra prezentului ameninţat de forţe oculte cum ar fi xenofobia şi rasismu ca racile înspăimîntătoare şi care pîndeşte la tot pasu atît tineretu cît şi populaţia în etate şi deci îndemnu dumnealui este un îndemn scris cu litere de aur în cartea de aur a naţiunii noastre prin cuvintele „români, slovaci, ruşi avem obligaţia să luptăm împotriva acestor fenomene care au adus dezastre pe bătrânul continent” deci iată cum se făureşte prezentu şi viitoru sub ochii noştri care din păcate foarte puţini are ochi şi urechi să vadă acestea fapt care mă întristează iar şi iar şi care te rog să le ţii minte de la mine pentru vecie. Drept pentru care închei aici prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu îndurerare.

Fiţi sociabili!