Cumătră dragă,

Cum îţi spuneam şi în scrisoarea trecută despre aceşti actuali de la useleu eu cred că nimeni pe lumea asta nu s-o pricopsit cu asemenea pacoste şi prinzînd de veste despre ce se întîmplă pe-aicea dau năvală ca la urs să ne vadă cum rezistăm sub umbra unui atare regim ca să meargă la dînşii acasă îndărăt prin ţările lor şi să ne facă de ruşine prin toate mijloacele posibile şi imposibile. Şi numai de asta nu ne arde nouă acuma cînd se aude tot mai insistent de scumpirile pregătite de acest Ponta şi de clica lui de mincinoşi de la capitala ţării unde se trag toate sforile cu putinţă şi deci nu ai cum să le contracarezi de la o aşa distanţă de mare însă cui să-i mai pese în zilele noastre dacă tot le-am apucat să le trăim prin exemple de netăgăduit deci rămîne să ne ducem crucea mai departe pînă la infinit. Iar acesta de faţă o fost un strigăt de desperare care l-am strigat eu personal prin această scrisoare şi cred că degeaba l-am strigat fiindcă nimeni nu aude şi nimeni nu vede ca un făcut şi culmea că nimeni nu strigă odată cu mine ceea ce este iarăşi ca un făcut sau cum ar spune nişte domni academicieni este ca o predestinare a soartei noastre vitregi la răscruce de vînturi. Da ia să termin eu cu jelania asta şi să-ţi povestesc cum m-o cuprins indignarea după un post îndelungat cînd l-am văzut în carne şi oase pe acest Ponta venind la hramurile noastre neinvitat de nimeni şi umblînd haihui prin Bucovina noastră de parcă era pe tarlaua lu mă-sa şi cum în loc să asculte cu evlavie cuvintele de învăţătură a înalt stătătorului nostru Pimen dînsu se giugiulea cu nevasta pe sub zidurile mănăstirii fiind exemplu negativ atît pentru credinţa noastră strămoşească şi ortodoxă cît şi pentru tînăra generaţie. Că de fapt dînsu s-o dovedit că n-o venit să se plece cu fruntea la mormîntu la Ştefan cel Mare şi să urmeze pildele transmise pe calea tradiţiei ci o venit să se îmbuibeze de mîncare şi de băutură avînd faţă de popor o atitudine de dispreţ mai ales faţă de poporu ortodox venit din toate colţurile Bucovinei. Şi asta de faţă cu domnu nostru preşedinte de judeţ care o fost şi care-i crăpa obrazu de ruşine cînd vedea cum se comportă această gaşcă şi ca dovadă nici nu l-o băgat în seamă ci o stat smirnă cu urechile aţintite la slujba înalt stătătorului nostru Pimen şi slobozind cîte o lacrimă de emoţionare atunci cînd această faţă bisericească mai pură decît faţa de masă din sufragerie la mine s-o referit la vremurile grele pe care le îndurăm împreună ceea ce acest Ponta ghici ce-o făcut în acele momente respectiv o părăsit incinta ca un laş de fugar şi s-o dus aţintit la alt hram de papistaşi unde o ascultat nişte cuvinte de învăţătură străine de neamu nostru menite să otrăvească simţirea patriotică din sufletu locuitorilor şi să se închine la nişte feţe bisericeşti reacţionare trimese anumit să tulbure unitatea de nezdruncinat a Bucovinei noastre. Deci îţi dai seama cumătră dragă ce-o să se aleagă de această regiune prevăzută de domnu nostru preşedinte de judeţ care o fost şi care chiar s-o mirat cu adevărat cum de lipseşte la aceste momente înălţătoare această Marie de la turismu naţional combinat cu întreprinderi mici şi mijlocii şi care dacă vroia cu tot dinadinsu să ne scoată în circuitele internaţionale şi-ar fi făcut apariţia cum făcea doamna Elena de la turismu naţional şi internaţional care o fost fiind totdeauna nelipsită de sub zidurile mănăstirii în care-şi doarme somnu de veci cel mai mare domnitor care o trăit vreodată pe aceste meleaguri. Da eu acuma nu mă mai mir de nimica şi l-aş trimete pe acest Ponta pe urmele papistaşilor să-l înghesuiască pe undeva nişte cavaleri teutonici şi să-l căsăpească cu săbiile pînă ce nu vom mai auzi de el. Drept pentru care te îmbrăţişez brusc cu maximă supărare.

Fiţi sociabili!