Cumătră dragă,

Cu durere în suflet vreau să-ţi mărturisesc că n-am mai plecat în pelerinaj cu banii din ceareul comunal desfăşurat cu autoritate de şefu nostru de post în scopul de a ne închina la trotuarele unde o suferit tinerii de la capitala ţării şi deci am rămas pe loc în bătătura noastră ceea ce într-un fel ne-o prins bine datorită pornirii ninsorilor de cod galben că cine ştie ce înzăpezire putea să se întîmple pe drum şi iarăşi dădeam prilej la o nenorocire care la rîndul ei putea să deie prilej la o nouă răsturnare de guvern ceea ce noi nu ne dorim în ruptu capului avînd în vedere stabilitatea care s-o instalat peste tot chiar dacă noi nu sîntem de acord cu dînsa din cauza lui Cocoloş care i-o furat scaunul domnului Victor Viorel dragul de el. Şi stînd eu pustiită din cauza viitorului care s-o înlocuit în interiorul vieţii noastre cu prilejul amînării pelerinajului cu pricina am trăit şi eu în sfîrşit sentimentele capitaliste a celui lipsit de locuri de muncă care îi vine să se sinucidă din cauză că nu are activitate mi-am luat inima-n dinţi şi m-am apucat de curăţat barabule fiindcă noi pe aceste meleaguri mereu avem alternativă atunci cînd ne lipseşte activitatea de bază ba îngrijind nişte animale ba practicînd un meşteşug lăsat de părinţi şi de bunici cum ar fi la femei împletitu şi cusutu iar la bărbaţi cioplitu de lemne din care iese acele comori apreciate de toată lumea ba tăiatu de lemne pentru foc sau băutu rachiului la gura sobei şi deci iată că aşa cum ţi-am pomenit eu m-am apucat de curăţat barabule într-o coşarcă însă mereu cu gîndu la isprăvile acelui stat islamic de care am auzit la televizor şi care face ravagii în Europa civilizată şi tresărind din cînd în cînd la spaima că şi noi facem parte din lumea civilizată şi deci ne poate paşte şi pe noi aceste nenorociri. Şi cu aceste gînduri în cap şi cu privirea aţintită la fereastră dintr-o dată mi-am coborît privirile asupra barabulei pe care o curăţam şi ce să vezi cumătră dragă că într-o clipă am rămas surprinsă de încremenire deoarece barabula pe jumătate curăţată avea o formă ca de cap de om cunoscut însă nu cunoscut de prin sat sau de prin împrejurimi ci cunoscut din cunoştinţele mele acumulate în minte deci din acele cunoştinţe dobîndite pe calea învăţăturii sau a televizorului sau a ziarelor citite de-a lungul timpului şi deci în această încremenire intelectuală profundă mi-am dat seama că în organismul meu se petrece un mare miracol sau o prevestire soră cu rugăciunea sau cu smerenia fiindcă uitîndu-mă mai bine la acel chip de om în formă de barabulă mi-am dat seama că seamănă în mod izbitor cu acest Cocoloş de la guvernarea ţării încît eram să scap barabula din mînă de speriată ce-am fost şi să stuchesc în cele patru colţuri din odaie ca să piară năluca. Însă ca un făcut sau ca un miracol ceva din mine sau cineva din mine mi-o poruncit să nu arunc barabula din mînă că să aştept să văd ce se poate petrece în continuare aşa că am aşteptat pînă o bătut ceasul de ora nouă şi plină de o încurajare nepămînteană m-am apucat să tai barabula în două. Ceea ce ai să citeşte mai departe cumătră dragă ar putea fi interzis persoanelor emotive şi singure peste optsprezece ani aşa că dacă te simţi extrem de emoţionată eşti rugată frumos să nu citeşti mai departe iar dacă nu te simţi poţi citi cele ce urmează în sensu că uitîndu-mă pe tăietura din mîna dreaptă am văzut ca scrijelit cu dalta chipu domnului nostru preşedinte comandant de ţară care o fost iar pe tăietura din mîna stîngă am desluşit chipul doamnei Elena de la turismul naţional şi internaţional care o fost care ca printr-o minune nemaivăzută s-o separat în două fără să păţească nimica şi atunci mi-am dat seama de o prevestire în sensu să barabula întreagă cu capu lu Cocoloş este de fapt o binecuvîntare a naturii şi a politicii noastre interne şi deci mi-am făcut cruce cu amîndouă mîinile şi am pus la păstrare cele două jumătăţi de barabulă să le duc sub formă de moaşte contemporane la biserică şi să ne închinăm la ele cîte zile om avea. Drept pentru care închei prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu închinare.

 

Fiţi sociabili!