Cumătră dragă,

Nu mi-o trecut nici acuma cutremurarea şi supărarea de săptămîna trecută de la acele întîlniri de folclor mascat sub masca trădării de neam şi ţară încurajate de actuala conducere de partid şi de stat unde fiecare naţiune conlocuitoare şi neconlocuitoare şi-o putut da arama pe faţă şi la care noi am ripostat cu armele culturale specifice dar şi cu alte arme chiar dacă nu îndeajuns de puternice. Fiindcă nişte patrioţi cu sîngele nepătat şi cu tricoloru în suflet şi din păcate prea puţini pentru situaţia de faţă şi-o adus aminte de moşii şi strămoşii lor căzuţi pe cîmpurile de bătălie însîngerate şi o luat din pildele lor acele arme cu care izgonea turcii şi tătarii invadatori şi pe alte popoare migratoare păgîneşti prin turnarea în fîntîni a unor otrăvuri numai de dînşii ştiute şi astfel cădea turcii pe capete rămînînd laţi cu osemintele în ţărîna noastră strămoşească şi nemaiavînd altădată poftă de cotropiri şi jafuri ca să nu mai spun de îngenunchierea credinţei noastre strămoşeşti apărate cu sabia în mînă. Tot aşa aceşti patrioţi contemporani cu zilele noastre o turnat pe ascuns în băutura şi mîncarea acestor cotropitori moderni nişte otrăvuri preparate de dînşii ca să urmeze pilda strămoşilor dar însă din păcate otrăvurile s-o dovedit prea slabe pentru rînza cotropitorilor nefiind trîntiţi pe asfalt dintr-o dată şi fiind în cele din urmă salvaţi tot de nişte salvări aservite regimului actual ca dovadă că ţara noastră este pe jumătate vîndută la unguri şi la ucraineni şi la polonezi şi la cehoslovaci şi nu se aşteaptă decît un moment prielnic pentru a se bate palma în acest sens producînd chiar sub ochii noştri o pată ruşinoasă pe obrazul istoriei noastre milenare. Căci aceşti cotropitori injectaţi cu leacuri moderne cumpărate din banii poporului şi sustrase din fondurile noastre de sănătate o reuşit să se întoarcă vii şi nevătămaţi în ţările lor de baştină lăsîndu-ne pe noi cu buzele umflate şi cu această soartă nedreaptă pe cap. Iar noi în loc să fi procedat ca meşteru Manole sau ca Mioriţa jertfindu-ne viaţa pe altarul simţămintelor patriotice am îndurat fără să crîcnim înjosirea mai sus amintită despre care n-am să mi-o pot şterge din amintire cîte zile oi avea şi deci te sfătuiesc şi pe tine cumătră dragă să procedezi la fel atît în sinea ta cît şi în comportamentul de zi cu zi iar dacă ai să ai urmaşi din pîntecu tău să-i faci şi pe dînşii să poarte această pecete îndurerată ca să o poată transmite mai departe din tată-n fiu. Iar acuma am să te îndurerez şi mai tare da n-am ce face în raport cu realitatea înconjurătoare iar tu trebuie să ştii tot ce se întîmplă pe aceste meleaguri fie bune fie rele drept pentru care am să te anunţ cu sughiţuri amare în suflet despre o altă ispravă a domnului nostru preşedinte de judeţ actual influienţat de o cucoană de la capitala ţării venită s-o înlocuiască pe doamna Elena de la turismu naţional şi internaţional care o fost şi care vrea să ne bage pe gît o altă promovare de turism adusă din import şi deci neavînd nici un specific local respectiv o parcare de distracţii la noi în sat prin care să înlocuiască ceea ce o cimentat domnu nostru preşedinte de judeţ care o fost respectiv tradiţiile noastre cu nişte bazaconii pe care nu vreau să le pronunţ în scrisoarea de faţă da care înseamnă să schimbe şeptelu de la noi din sat cu cămile şi maimuţe şi elefanţi şi cîte şi mai cîte păsări colorate în loc de găini şi raţe iar pe toloacă să facă un fel de front unde să se tragă cu puşca şi cu arcurile în bietele noastre animale autohtone da eu bănuiesc că nu s-or da în lături să tragă şi în gospodarii noştri dacă îi bănuieşte că nu le place această comedie de aventură în care vrea să ne bage cu de-a sila chiar înaintea hramului şi în perioada de post şi rugăciune. Drept pentru care închei prezenta scrisoare şi te îmbrăţişez cu îngrijorare.

Fiţi sociabili!