Cumătră dragă,

Acuma că situaţia grecească o devenit de neconceput m-am gîndit să ofer prin intermediul acestei scrisori cîteva reţete de ieşire din criza la care s-o ajuns fiindcă grecii sînt atîta de prinşi în realitatea lor înconjurătoare încît cum se spune pe la noi nu mai vede pădurea din cauza copacilor iar acest aspect o fost dovedit de referendul la care o fost supuşi pe nepusă masă de către acest Ţipra a lor care-i un fel de catîr ca şi Claps a nostru şi care referend o dovedit o mare neconcordanţă ca să nu-i spun de-a dreptu tîmpenie. Deoarece ca şi la noi la referend în loc să se voteze cu „da” s-o votat în majoritate cu „nu” ceea ce în mintea grecilor săraci cu duhu însemna că nu vrea sărăcie şi mizerie ci numa prosperitate şi lux pe alocuri însă de fapt în aceste întrebări puse la urnele lor s-o ascuns toată şiretenia acestui Ţipra a lor care deja o devalizat băncile şi bancomatele şi aşteaptă momentul propice pentru a o şterge din ţară cu sacii plini de bani şi pe urmă dacă nu mă înşel vrea să se ascundă pe o insulă de-a lor să-i numere şi să-i folosească în cel mai oribil mod comunist posibil respectiv să instaureze un nou tip de dictatură bazat pe cuvîntul NU adica să anihileze toate progresele omenirii şi să culce la pămînt uniunea europeană prin devalorizarea monedei unice păstrate cu atîta grijă în seifurile băncii mondiale. Şi în contra la ce se spune pe la noi prin sat cum că această afectare grecească nu se poate extinde şi asupra noastră eu îţi spun că cu siguranţă şi acest mod de propagandă face parte din sistemul comunist a lu Ţipra fiindcă de-a lungul existenţei noastre noi am întîlnit nenumărate exemple de plesneală cum ar fi regimul fanariot venit peste noi de la grecii antici şi care o produs atîtea şi atîtea tragedii naţionale încît nu încap nici în cărţile de istorie. Deci îţi spun cu maximă îngrijorare că acest flagel grecesc se va rostogoli fără oprire prin spaţiul geopolitic şi într-un final va ajunge şi la graniţele noastre unde dacă nu avem de pe acuma un sistem de pază şi apărare o să ne pună şi pe noi la pămînt în ciuda scuturilor instalate de americani şi chiar în ciuda digurilor construite din saci de nisip împotriva inundaţiilor. Iar ca un semn de prevestire pentru această perioadă care ne aşteaptă îţi menţionez actualul val de canicolă revărsat dinspre sud către nord adica tocmai din punctul strategic grecesc şi care ne-o afectat pînă şi rezultatele de la bacaloreat înecate în lacrimile părinţilor şi bunicilor şi care la rîndul lor se vor răsfrînge în nivelul nostru de educaţie patriotică încît vom ajunge la faza în care n-o să ştim nici măcar care-s fraţii noştri cum ar fi moldovenii sau basarabenii sau bucovinenii şi o să ne ucidem între noi ca Romulus şi Remulus care avea o singură ţîţă de supt şi în loc să o împartă frăţeşte s-o sinucis între ei ca două hiene lihnite. Fiindcă în situaţia de faţă din prezent eu nu văd pe nimeni în stare să prezinte un program de ţară ca la carte decît pe domnul Victor Viorel dragul de el care slavă Domnului s-o întors la guvernarea ţării şchiopătînd ca vai de el da nemaiputînd răbda dezordinea făcută de acest Claps a nostru s-o apucat să reinstaureze ordinea şi să reia speranţa de unde o întrerupt-o ceea ce ar putea constitui un exemplu pentru poporul grecesc să-şi aleagă de urgenţă un alt prim ministru în stare să treacă imediat la nişte promisiuni ferme şi să nu-l imiteze pe catîrul nostru de Claps care se îmbrăţişează în public cu diferiţi şefi de state făcuţi doctori peste noapte şi care nici o injecţie nu ştie să facă însă în schimb se intitulează frate cu noi vrînd să ne folosească ţara ca podeţ de trecere către Europa. Drept pentru care eu închei mîhnită prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu îngreţoşare.

Fiţi sociabili!