Cumătră dragă,

O fost iarăşi ziua de comemorare a poetului nostru naţional care o coincis cu începerea vacanţei la tînăra generaţie de şcolari aşa că am avut prileju să citesc în ochii acestor copii lumina viitorului nostru care depinde de aceste specializări care le face ei în şcoală printr-o reformă capabilă să ne propulseze în fruntea inteligenţei mondiale prin şcolile profesionale înfiinţate la iniţiativa domnului Victor Viorel dragul de el care o scăpat de hărţuiala madamei Ghiorgiu Dej şi acuma se poate ocupa de viitoru de care-ţi vorbeam. De asta am ascultat cu inima îmbătată de încîntare toate recitările care o avut loc pe la noi prin sat atît în curtea şcolii cît şi la căminul cultural şi m-am bucurat nespus să constat că sîntem în continuare în fruntea avangardei culturale europene fiind din ce în ce mai francofoni în cuget şi simţiri şi capabili să ne construim soarta cu propriile noastre mîini iar cine vine şi spune că sîntem înapoiaţi din născare trebuie să afle cu această ocazie că am rămas înapoiaţi numai la capitolul de moravuri uşoare prin care se introduce droguri şi prostituţie dar nicidecum la educaţia patriotică şi nici la inteligenţa nativă care o devenit din ce în ce mai pregnantă prin crearea de locuri de muncă în domeniul calculatoarelor drept care însuşi domnu Victor Viorel dragul de el o impulsionat şcolile să producă din ce în ce mai mulţi programatori capabili să facă programe de dezvoltare atît în mediul rural cît şi în mediul urbanistic general ceea ce se vede deja prin asfaltările care o avut loc pe uliţa noastră ca să nu mai zic de amplificarea culturală a manifestărilor din capitala noastră de judeţ unde se află capu Sfîntului Ion şi care dă naştere la pelerinaje şi la concerte de tot felul ca să nu mai zic de dărnicia domnului primar cu acelaşi nume care împarte la cetăţeni sarmale şi apă îmbuteliată pe banii lui iar în final se duce vestea că pe aceste meleaguri există toate condiţiile necesare unui trai decent indiferent de ce spune unu sau altu la televizor. Că m-am trezit mai deunăzi să ascult o declaraţie din partea unui vînzător de ţară ajuns în fruntea transporturilor ministeriale cum că în patria noastră se proliferează numai golanii şi curvele în timp ce părinţii şi soţii acestora se spetesc la muncă în străinătate şi nu le stă capu la asemenea grozăvii ceea ce este o minciună deoarece eu avînd realitatea în faţa ochilor pot să depun mărturie pe bază de exemplu personal cum stă treaba respectiv vecina Anuţa a lu Carabete cu bărbatu plecat de trei ani la Italia n-o dat naştere la nici un golan în perioada menţionată iar curvă nu poate fi numită deoarece se fereşte de ochii lumii cît se poate de bine şi nimeni nu poate băga mîna-n foc să o arate cu degetu chiar dacă eu l-am văzut pe şefu de post ieşind de mai multe ori din casă de la dînsa în puterea nopţii însă acest aspect poate ţine şi de intensificarea anticorupţiei de la noi din ţară iar cu organele statului nu ştii niciodată sigur ce anume urmăreşte şi pe drept cuvînt nu poţi să ştii nimica clar din moment ce se recurge la metode secrete de investigare a fraudelor cu ajutoru martorilor. Şi iată că s-ar putea să am dreptate privitor la aceste aspecte fiindcă o altă doamnă a politicii noastre locale din senatu ţării o descoperit întîmplător că pădurile noastre se vinde la fier vechi ca să li se piardă urma şi deci există cu certitudine pericolul ca ţara noastră în întregime să fie vîndută sub formă de buşteni la fier vechi cu un preţ de nimica datorită ieftinirilor din ultima perioadă şi deci să încăpem pe mîna unor ruşi de teapa acestui ministru ardelean care să ne aducă la sapă de lemn iar dînsu să profite de femeile noastre rămase gospodine acasă implementînd acte sexuale cu perversiuni în loc de o educaţie sănătoasă. Drept pentru care închei aici prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu îngreţoşare.

Fiţi sociabili!