Consiliul pentru Combaterea Pe Naiba a Discriminării

Ia să vedem ce înţelege prin discriminare Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării: „Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Criteriile stabilite de legislaţia românească sînt: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vîrstă,  handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrîngerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”.

Una dintre formele discriminării, pe lîngă discriminarea directă şi cea indirectă, este hărţuirea, „care reprezintă orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv, pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vîrstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu”.

Şi-acum o să iau la întîmplare declaraţii de-ale preşedintelui României, Klaus Iohannis, care, conform Constituţiei, are rolul „de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate”: „Acești pesediști se agață de putere, doar-doar mai prind încă o zi în care mai pot da ceva din banii românilor baronilor roșii, doar-doar mai prind o zi în care să mai angajeze niște neamuri, niște rude, niște incompetenți să mai strice ce a mai rămas din marile sisteme publice din România. Rușine PSD! O s-o încasați”; „Este timpul (ca PSD – n.r.) să plece pentru mai multă vreme, fiindcă doar așa vom putea să reconstruim România. Eu nu vreau ca PSD să plece oricum, ci în cel mai democratic vot. Eu vreau ca PSD să plece după alegeri”. Domnul Iohannis a mai vorbit despre PSD ca despre un partid toxic.

Discursul anti-PSD al domnului Iohannis a fost preluat de liberalii mai mici sau mai mari, care l-au amplificat, dînd senzaţia că toţi pesediştii sînt hoţi, golani, bandiţi, incompetenţi, leneşi şi antieuropeni, inclusiv primarii şi consilierii locali ai acestui partid, care au fost aleşi democratic şi care-şi fac treaba cu onestitate şi profesionalism, unii dintre ei. Pesedişti sînt şi simplii membri de partid care-s muncitori, profesori şi doctori şi care-şi văd de treabă. Pesedişti sînt consideraţi şi cei care votează cu PSD din convingere şi care la locurile lor de muncă, la pensie sau în şomaj fac şi ei cît pot şi cum pot, fără să încalce legile acestei ţări. S-a creat o atmosferă în care pesediştii cu carnet de membru sau fără se simt ca fiind o povară pentru societate, nişte fiinţe inferioare din toate punctele de vedere care trebuie să se ruşineze de convingerile lor politice.

CNCD-ul ăsta chiar doarme sau se ocupă numai de cazurile în care sînt atacaţi homosexualii şi rromii, considerînd şi el că pesediştii sînt nişte creaturi care n-au de ce să mai facă umbră pămîntului şi trebuie să dispară?   

Fiţi sociabili!