Cumătră dragă,

Din cauză de canicolă de căldură combinată cu un confort termic sporit şi trecut de normalitate nimica n-o mai mişcat în această perioadă de la ultima scrisoare trimisă de mine aşa că nu-ţi pot spune cînd are să se pregătească schimbările în turism pomenite anterior atîta doar că pot să-ţi menţionez că nu se mai arată ca altădată cînd era la conducere domnu nostru preşedinte de judeţ care o fost minunatele pelerinaje la hramuri şi nici nu mai umblă cu bicicletele pe la Viena domnii de la judeţ ca să atragă turişti ca altădată cu produse din Bucovina şi cu plăcinte cu poale-n brîu şi cu hore şi sîrbe întinse pe marginea drumului.

Cumătră dragă,

Nu mi-o trecut nici acuma cutremurarea şi supărarea de săptămîna trecută de la acele întîlniri de folclor mascat sub masca trădării de neam şi ţară încurajate de actuala conducere de partid şi de stat unde fiecare naţiune conlocuitoare şi neconlocuitoare şi-o putut da arama pe faţă şi la care noi am ripostat cu armele culturale specifice dar şi cu alte arme chiar dacă nu îndeajuns de puternice.

Cumătră dragă,

Poate că ai fost mirată de scrisoarea trecută unde ţi-am relatat despre tot felu de arme printre care şi arma culturală a poporului nostru dar să ştii că pînă şi domnitorii noştri se folosea de dînsa în momente de răscruce istorică scoţînd-o la luptă în faţa năvălitorilor şi salvînd astfel de nenumărate ori momentele de năvălire a barbarilor şi a popoarelor migratoare şi deci zidind nenumărate monumente de literatură şi de muzică populară nemuritoare ca să nu mai spun de aceste mănăstiri în faţa la care aceşti migratori se intimida iar atunci intervenea domnitorii noştri cu armatele călare şi-i căsăpea cîtă frunză şi cîtă iarbă.