Cumătră dragă,

Nu ştiu de ce-mi vine în minte acuma pe nepregătite cele două sute de tablete drăgălaşe de toată frumuseţea pe care le-am împărţit deja la toţi elevii favorizaţi şi nefavorizaţi de pe raza localităţii şi la cele o sută şaptezeci de tablete care le-am donat ca cadou la elevii necăjiţi din Republica Moldova la îndemnu

Cumătră dragă,

Vreau să-ţi relatez că noi la nivelu localităţii pentru o bună bucată de vreme nu ne-am oprit de fabricat pe plan local acele diferite materiale didactice recomandate de doamna ministră de învăţămînt şi de cercetare şi de domnu nostru preşedinte Verner dragu de el respectiv am continuat să depăşim planu

Cumătră dragă,

Iacătă că tot mai mult şi pe zi ce trece se dovedeşte cu prisosinţă că la noi la Bucovina cresc oameni destoinici şi harnici şi că asta se trage în primu rînd de la şcoala vieţii de zi cu zi sub formă de educaţie da şi de la şcoala modernă tot sub formă de educaţie patriotică care ne-o insuflă zi de zi domnu nostru