Părintele A şi părintele B

Dezbaterile ce au loc în această perioadă asupra „eoropenizării” (!?) definirii căsniciei în Constituţie sînt absolut necesare . E esenţial, însă, să facem deosebirea între drepturile minorităţilor sexuale şi pervertirea sensului originar şi curat al instituţiei căsniciei. Altfel spus, societatea nu poate şi nu trebuie să controleze opţiunile fiecărei persoane de a obţine şi oferi plăcere prin intermediul oricărui orificiu sau apendice al propriei anatomii ori a celei a partenerului, indiferent de sexul acestuia.

Vînzătorii de iluzii

Trista constatare că oamenii se mulţumesc să citeze, să paştişeze marile adevăruri, ca şi învăţămintele lăsate moştenire de înaintaşi ne relevă un fapt regretabil: nici o generaţie omenească nu se dovedeşte în stare să înţeleagă şi să valorizeze atent trecutul, pentru a nu mai plăti preţul tot mai ridicat, azi, al ignorării istoriei.

Furtul autorizat de conducerea ţării

Devine relativ obositor pentru mine să tot repet în preambulul fiecărui articol din seria, reluată acum, a „citatelor înţărcate, sucite”, smulse , parodic, de la ţîţa darnică a minţilor geniale ce le-au emis, explicaţia plăcerii de a „mixa” asemenea rostiri notorii. Cu declaraţii mai vechi sau mai reale şi suculente ale unor gavaritori actuali, cît ţi-e ziua de lungă, pe micile ecrane. De frică să nu-mi pierd nici elanul, nici o umorul, mă voi mulţumi să le consemnez, în continuare.