Mahmureală (II)

Mahmureală, ziceți!? Ecce leacul, leacurile. Să-l ascultăm pe regretatul meu prieten Bogdan Ulmu: om de teatru, profesor, regizor. Și un adevărat Savarin moldav. Așadar, „Mişmaşul în exces (adică şpriţul, vorba Miţei Baston, din Caragiale, care poftea, lubric: « de fapt, mai mult m-aş decît miş! »), dra(g)ci fraţi bulimici de îngurgitări spir(i)tuale, are și antidoturi pe măsură, valahe, de-ale noastre, băștinașe!

Mahmureala (I)

Presa, dragi tovarăși – zicea regretatul-odios Nicolae Ceaușescu – trebuie să răspundă întrebărilor cetățenilor, să vină în întîmpinarea problemelor acestora!

Invidia la români (III)

Motto: „Paroxismul invidiei. Invidios pînă şi pe nefericirile Celuilalt”.  (Gheorghe Grigurcu) Multe proverbe sau ziceri populare care ne definesc etosul favorizează individualismul și competiția în răspăr cu ceilalți. Și invidia, ca dovadă intrinsecă a propriului eșec.