Mahmureala (I)

Presa, dragi tovarăși – zicea regretatul-odios Nicolae Ceaușescu – trebuie să răspundă întrebărilor cetățenilor, să vină în întîmpinarea problemelor acestora!

Invidia la români (III)

Motto: „Paroxismul invidiei. Invidios pînă şi pe nefericirile Celuilalt”.  (Gheorghe Grigurcu) Multe proverbe sau ziceri populare care ne definesc etosul favorizează individualismul și competiția în răspăr cu ceilalți. Și invidia, ca dovadă intrinsecă a propriului eșec.

Invidia la români (II)

Motto: „Talentul nu se poate suporta, e o nenorocire-n stare pură,/ de ce să lăudăm tăria ta? / Mai bine-ți tragem o înjurătură”. ( Adrian Păunescu, Condamnarea de a avea talent, 1997)