Universitarii, rămaşi în urmă

La Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava s-a inaugurat o cafenea-librărie. Conducerea universităţii este în urmă rău de tot dacă s-a gîndit să facă un book-cafe, şi nu un Facebook-cafe.

Latte macchiat-o