Pixul şi hîrtia dumneavoastră

Pînă la sfîrşitul lunii septembrie, părinţii cu mijloace financiare modeste pot să depună la şcoli documentaţia necesară obţinerii de rechizite şcolare gratuite pentru anul de învăţămînt 2013-2014. Anul trecut, 46.222 de copii au beneficiat de programul „Rechizite şcolare”. Sperăm că elevii au făcut economii şi le-au mai rămas nişte pastă de pix şi coli A4 pentru ca părinţii lor să poată depune documentaţia cerută.

Catherine RechiZita Jones