Pancartă

2014Urători din comuna al cărei primar este Vasile Andriciuc, în faţa Palatului Administrativ din Suceava: „Ne-a trimis primarul să-i urăm pe domnii de la oraş, iar ca să se ştie de unde sîntem ne-a dat şi această pancartă. Să ştiţi că nu este plăcuţa de la intrarea în comună. Pe aia au furat-o nişte băieţi din sat şi au vîndut-o la fier vechi”.