Cumătră dragă,

Avînd în vedere cele spuse în scrisoarea de săptămîna trecută şi mai avînd în vedere evenimentele tumultoase de săptămîna asta în care-ţi scriu acuma şi pe deasupra ţinînd seama de lacrimile din batista primei doamne Carmen ca soţie a domnului nostru preşedinte păstor de ţară eu am convocat imediat după trecerea dragabeţilor din calendar o adunare cetăţenească feminină a femeilor de succes de la noi din sat pentru a dezbate un soi de ajutorare care putem noi s-o acordăm acestei prime doamne rămasă fără acoperiş deasupra capului cum ar veni o sponsorizare din partea noastră care facem cinste Bucovinei prin succesu care-l avem la toate horele şi şezătorile prilejuite de domnu nostru preşedinte de judeţ rămas şi dînsu fără sprijin după ce acest Grindureanu o furat noaptea ca hoţii toată democraţia din ţară cu gînd s-o exporte peste hotare la Putină de la ruşi. Deci avînd în vedere t
oate acestea şi mai cu seamă prima zi de primăvară cinstită cu mărţişoare cum numai pe la noi întîlneşti şi care are o preţuire colosală în rîndu turiştilor care ne vizitează cînd se întoarce înapoi acasă de la muncă din străinătate sînt acuma în stare să-ţi redau un fel de inventar făcut de comitetul de iniţiativă a acestor femei de succes ca donaţie din partea localităţii noastre pentru prima noastră doamnă Carmen neţinînd seama că dînsa nu este din religia neamului şi deci nu ţine post ca tot românu evlavios avînd aşadar libertate totală de conştiinţă să-i punem la pachet toate mîncările de fruct oprite în aceast perioadă a noastră de reculegere respectiv toate borcanele cu cîrnaţi în untură adunate de prin cămări ca să se dedulcească din ele chiar şi domnu preşedinte păstor reformator de asemenea toţi cîrnaţii şi caltaboşii afumaţi prin poduri alături de bărbînţele cu brînză de oaie frămîntată şi de lapte acru ca să nu mai spun de cobzele de păstrăvi afumaţi cu dragoste de ţară sau de pastrama de oaie atent înfăşurată în mirodenii de cimbrişor şi de izmă creaţă mai ceva ca la domnu Matache măcelaru de la televizor care umblă cu şorţuri albe la cingătoare da nu se poate compara cu tradiţia noastră strămoşească care le face toate cu sudoarea frunţii şi după o reţetă de-a lu Ştefan cel Mare şi Sfînt înmormîntat într-o ctitorie şi nu ca acest măcelar de la capitală azvîrlit într-un cimi
tir de cartier de blocuri fără verdeţă la căpătîi. Şi nu-ţi mai descriu toate bunătăţile de fruct adunate în sala mare a căminului cultural eliberată în această perioadă de discoteci şi de spectacole zgomotoase fiindcă tu ştii mai bine de ce-i în stare sufletu bucovinean cînd vine vorba de ospeţe şi de ospeţie ca să nu mai amintesc de damigenele cu afinată grasă ca undelemnu care-ţi alunecă pe gît chiar ca undelemnu da care-i oprită şi dînsa de evlavia care ne cuprinde pe toţi în această perioadă cînd noi ne hrănim numa cu fasole şi barabule şi curechi şi prune afumate ca să ne uşurăm sufletu de păcatele strămoşeşti şi cînd o fi voia Domnului să ne putem sui mai degrabă la cer în timp ce păcătoşii de la capitală să rămînă pe trotuare priponiţi în iadu constituţional făcîndu-ne semne disperate cu lanternele de la telefon şi implorînd iertare în timp ce diavolii de la DNA s-or repezi să-i ia şi să-i ducă unde le este
locu respectiv la un loc cu răcoare şi cu lanţuri la picioare. Şi ca să nu uit de această donaţie pregătită pentru prima doamnă înlăcrimată pe lîngă aceste bunătăţi de-ale gurii i-am mai pregătit o catrinţă cu fir, două cămeşi bătute cu mărgele şi o bundiţă cu jder de prin părţile noastre ca să nu mai iasă în lume mai mult dezbrăcată decît îmbrăcată iar pe cap să-şi pună tulpanu cu tradafiri donat chiar de mine din lada de zestre. Că aşa cum văd eu se anunţă vremuri grele şi de restrişte pentru bieţii conducători de partid şi de stat inclusiv pentru prima doamnă şi pentru domnu preşedinte păstor care în disperare de cauză vrea să promulge un referent de corupţie da care eu îl sfătuiesc mai degrabă să se retragă la o chelie de pe la noi şi neştiut de nimeni să se roage cu lacrimi de sînge la Ştefan cel Mare şi Sfînt pentru ce ştie el mai bine. Dept care închei îndurerată prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu înlăcrimare.

Fiţi sociabili!