Dimitrie Olenici

Dimitrie Olenici

Dimitrie Olenici

Joi, 6 aprilie, la Centrul pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene a avut loc o dublă lansare de carte. Evenimentul a fost posibil datorită Consiliului Judeţean Suceava, Centrului Cultural „Bucovina” – Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Casa Corpului Didactic „George Tofan” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava. Introducerea fiind făcută, să vă spunem despre ce lansări de carte a fost vorba. Mihai Camilar a prezentat volumul „Din lada de zestre bucovineană”, despre care preotul şi poetul Constantin Hrehor a spus că reprezintă un „tezaur de metafore”. Şi dacă a spus-o părintele Hrehor, înseamnă că aşa este. Dimitrie Olenici a venit în faţa publicului cu „Semne şi simboluri astronomice în ornamentica tradiţională din Bucovina”.  În cuvîntul de deschidere, Dimitrie Olenici îşi aduce aminte cum în urmă cu aproape 40 de ani era proaspăt muzeograf-astronom la Observatorul Astronomic din Suceava şi cum la cercul de etno-astronomie un elev a adus fotografia unei case pe care era pictat un soare cu trei raze. Acela a fost momentul în care autorul cărţii lansate săptămîna trecută a început a bate judeţul în lung şi în lat, ocazie cu care „am constatat că zeci şi sute de case, porţi, uşi, fîntîni sau stîlpi de la garduri sînt frumos ornate cu motive de inspiraţie astronomică”. Dacă mai adăugăm că universitarul Mihai Iacobescu a scris cuvîntul înainte al cărţii, noi spunem că aceasta merită cumpărată şi citită. Dimitrie Olenici este Jupânul de Salon al săptămînii. Un titlu pe care i-l acordăm şi lui Mihai Camilar.  

 

 

 

 

 

 

Fiţi sociabili!